Sari la conținut
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
PLIANT ABONAMENT

Termeni și condiții

1.Prevederi generale

Site-ul www.romfilatelia.ro este proprietatea societăţii Romfilatelia S.A. care îl administrează după legislaţia aplicabilă pe teritoriul României.

2.Datele de identificare ale societăţii

            ROMFILATELIA S.A persoană juridică română, constituită potrivit prevederilor legale române, cu sediul în Bucureşti, Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 28, Sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/30482004, având CUI RO16184414 , Telefon 004 – 021 336 93 92, 004-021 336 93 46, Fax: 004-021 337 24 48, E-mail: office@romfilatelia.ro, în calitate de vânzător/furnizor.

3.Definiţii

            Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul romfilatelia.ro.

            Client – persoană fizică / persoană juridică ce efectuează o Comandă.

Date cu caracter personal – orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

            Utilizare abuzivă: reprezintă utilizarea Site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor şi ale legislaţiei în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii Societăţii.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

            Produse şi servicii – orice produs sau serviciu menţionat în Comandă, care urmează a fi furnizat de către Vânzător, Clientului.

            Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Client prin care Clientul îşi exprimă intenţia de achiziţiona anumite Produse şi servicii şi să facă plata acestora.

            Contract – comanda confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă şi să livreze Produsele şi Serviciile iar Clientul este de acord să achiziţioneze si să primească aceste Produse şi servicii.

            Curier – orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.

Site-ul – romfilatelia.ro

             Societatea/Vanzatorul – Romfilatelia S.A.

4. Condiţii de utilizare

Clienţii Site-ului sunt rugaţi să citească cu atenţie termenii şi condiţiile de utilizare expuse mai jos.

Termenii şi condiţiile sunt prevederi minimale aplicabile, utilizarea Site-ului supunându-se de drept prevederilor generale ale legislaţiei în vigoare.

Termenii şi condiţiile de utilizare pot fi modificate oricând de către Societate, prin actualizarea Site-ului.

Accesarea, vizitarea, folosirea sau cumpararea produselor şi serviciilor prezentate pe site-ul romfilatelia.ro implică acceptarea termenilor şi condiţiilor prezentate pe acest site, precum şi a legislaţiei aplicabile.

Înregistrarea ca utilizatori al acestui site reprezintă acordul implicit al Clienţilor privind primirea mesajelor electronice legate de produsele prezentate.

 • Politică de conţinut

Este strict interzisă publicarea pe serverele/pagina web a Vânzătorului de conţinuturi (link-uri) care încalcă ori prejudiciază în orice mod drepturile persoanelor, care au conţinut obscen sau de natură violentă, cu conţinut defăimător sau calomnios, ce au caracter rasial ori discriminatoriu, care conţin viruşi, cai troieni sau altele similare, precum şi cele care conţin software piratat şi, în general, a oricăror alte comunicări, indiferent de natura acestora, fără acordul Vânzătorului.

Orice încercare de a aduce prejudicii serverelor/paginii web, Vânzătorului sau Clienţilor este strict interzisă.

 • Limita accesului la site

Utilizatorii site-ului romfilatelia.ro pot face comentarii şi orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informaţii, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conţinutul mesajelor nu este obscen, ameninţător, defăimător, nu face atingere în niciun fel la viaţa privată a altor persoane, nu conţine viruşi, nu serveşte unor campanii de promovare care nu au legătură cu romfilatelia.ro, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam.

Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entităţi vor fi raportate organelor abilitate.

Romfilatelia nu îşi asumă responsabilitatea şi nici nu va putea fi obligată la niciun fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

5. Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, respectiv a drepturilor asupra mărcilor după caz

            Întregul conţinut al site-ului romfilatelia.ro, incluzând: imagini, texte, elemente de design si grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate este integral proprietatea Romfilatelia S.A. şi a furnizorilor săi şi este apărat de Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 8/1996, dar şi de Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile georgafice, precum şi de restul legislatiei naţionale şi internaţionale aplicabile, după caz, dar şi de convenţiile internaţionale în domeniu la care România este parte. Folosirea fără acordul scris al proprietarului a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

            Romfilatelia.ro şi logo-ul romfilatelia.ro sunt mărci înregistrate ale Romfilatelia S.A.

Utilizatorii/Clientii sunt obligaţi să folosească informaţiile de pe site-ul romfilatelia.ro doar în interes personal, fără a avea dreptul de a descărca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a-l reproduce parţial sau integral, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Romfilatelia S.A. fără acordul scris al acesteia.

            Romfilatelia.ro poate oferi printr-un acord, dreptul de a utiliza, sub o formă descrisă, un anumit conţinut al site-ului.

Acest acord se aplică strict pentru conţinutul/conţinuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord şi doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conţinuturi, fără a putea utiliza alte conţinuturi ale site-ului romfilatelia.ro.

6. Prelucrarea datelor cu caracter personal

            Romfilatelia S.A. va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate voluntar de către Utilizator/Client sau de o altă persoană.

Utilizatorul/Clientul nu este obligat să furnizeze aceste date, însă refuzul de a le furniza determină imposibilitatea efectuării şi onorării comenzii.

Este interzisă furnizarea de date false sau incomplete când se completează o comandă, caz ân care Romfilatelia îşsi rezervă dreptul de a întreprinde măsuri legale împotriva persoanelor în cauză.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este de a opera şi livra comenzile efectuate, marketing şi publicitate, gestiune economico-financiară, statistică şi informare asupra aspectelor legate de funcţionarea site-ului, a ofertelor acestuia, evoluţia şi starea Comenzilor, situaţia contului de utilizator de pe romfilatelia.ro.

Categoriile de date personale prelucrate sunt următoarele: numele şi prenumele, data şi locul naşterii,  telefon/fax, adresă (domiciliu/reşedinţa), e-mail.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Societate.

Prin înscrierea pe site, efectuarea unei Comenzi şi completarea datelor personale în formularele de înscriere, Utilizatorii/Clienţii declară că sunt de acord ca datele lor personale să fie incluse în baza de date a Societăţii şi îşi dau acordul expres şi neechivoc la stocarea, utilizarea şi prelucrarea lor de către romfilatelia.ro în scopurile indicate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizorii de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare.

Atunci când un Utilizator îşi creează un cont pe romfilatelia.ro, va primi comunicări comerciale din partea romfilatelia.ro, doar în măsură în care şi-a dat consimţământul expres, selectând opţiunea corespunzătoare.

Datele colectate cu privire la newslettere şi alerte sunt confidenţiale, romfilatelia.ro va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newslettere şi alerte.

Utilizatorilor/Clienţilor le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul European privind protectia datelor GDPR si legislatia conexa pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale.

Clienţii au dreptul de a solicita ştergerea totală sau parţială a datelor cu caracter personal, în baza unei cereri scrise, semnate şi datate transmisă către Romfilatelia S.A.

În cazul în care Clientul îşi modifică, prin utilizarea formularelor de pe site, datele personale furnizate deja către romfilatelia.ro şi există Comenzi în derulare, Comenzile îşi păstrează datele de la momentul plasării, iar livrarea produselor se va face luându-se în considerare noile date, modificate.

 • Politica de confidenţialitate

Societatea garantează confidenţialitatea datelor personale colectate şi se obligă să respecte dispoziţiile Regulamentul European privind protectia datelor GDPR si legislatia conexa  pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Datele obţinute de către Societate vor fi stocate în baza sa de date, iar Societatea va lua toate măsurile pentru protecţia lor împotriva distrugerilor accidentale sau folosirii ilegale.

Pentru executarea Contractului, Societatea va transmite datele cu caracter personal necesare către firma de curierat care va livra produsele, precum şi către unităţile bancare prin care vor fi procesate plăţile on-line, aceste transmiteri de date nefiind considerate încălcări ale prevederilor Regulamentului European privind protectia datelor GDPR si legislatiei conexe.

Romfilatelia.ro nu solicită Utilizatorilor săi, prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc.), informaţii confidenţiale, date despre conturi bancare, parole personale etc.

În cazul în care Utilizatorul divulgă aceste informaţii unor terţi, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acţiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul/Clientul nu poate face răspunzătoare Romfilatelia pentru niciun fel de prejudiciu.

 • Măsuri de securitate

Romfilatelia S.A. va lua măsurile tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării securităţii prelucrării datelor cu caracter personal pe site-ul romfilatelia.ro, astfel încât să  garanteze că datele cu caracter personal pot fi accesate numai de persoane autorizate, în scopurile autorizate de lege, să protejeze datele cu caracter personal stocate sau transmise împotriva distrugerii accidentale ori ilicite, împotriva pierderii sau deteriorării accidentale şi împotriva stocării, prelucrării, accesării sau divulgării ilicite.

Pentru menţinerea securităţii prelucrării datelor cu caracter personal (în special împotriva viruşilor informatici) societatea va lua măsuri care pot consta în:

 1. a) interzicerea folosirii de către utilizatori a programelor software care provin din surse externe sau dubioase;
 2. b) informarea utilizatorilor în privinţa pericolului privind viruşii informatici;
 3. c) implementarea unor sisteme automate de devirusare şi de securitate a sistemelor informatice;
 4. d) dezactivarea, pe cât posibil, a tastei “Print screen”, atunci când sunt afişate pe monitor date cu caracter personal, interzicându-se astfel scoaterea la imprimantă a acestora.
 1. Derularea operaţiunilor de vânzare prin site-ul romfilatelia.ro
 2. Înregistrarea ca Utilizator

Pentru crearea unui cont pe site-ul romfilatelia.ro, Utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă. Romfilatelia.ro poate refuza cererea de înregistrare în situaţiile în care constată că au fost utilizate informaţii neconforme cu realitatea.

 • Comanda

Pentru activarea serviciului „Comandă cu un click”, Clientul trebuie să seteze detaliile preferate de Comandă (unde să fie livrată, modalitatea de expediere şi modalitatea de plată) în contul de Utilizator, iar aceste setări vor fi reţinute şi folosite pentru fiecare Comandă cu un click. Aceste setări pot fi modificate oricând.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale şi corecte, în caz contrar ar putea suporta consecinţele acestor erori (comandă întârziată, transmisă greşit etc).

Romfilatelia nu poate fi trasă la răspundere pentru informaţii introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare. Astfel, toate taxele de transport efectuat în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul se declară de acord ca un reprezentant romfilatelia.ro să îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către Părţi (e-mail/telefon) pentru confirmarea personală a Comenzii.

E-mail-ul va avea următorul conţinut: ”Acest e-mail este doar o confirmare de primire a solicitării de comandă din partea dvs. Comanda dvs. de a cumpăra aceste produse nu este finalizată până când nu vom trimite un e-mail care anunţa că produsele au fost expediate.”

Pentru confortul şi siguranţa Clientului, există opţiunea de a renunţa la Comandă în termen 24 de ore de la plasarea acesteia. Astfel, dacă Clientul a plasat o Comandă din greşeală sau a revenit asupra deciziei de achiziţie, Comanda se poate anula în 24 de ore de la plasarea ei.

În cazul plăţilor făcute cu cardul, suma de plată se va retrage din contul Clientului doar la finalul celor 24 de ore din momentul plasării Comenzii.

Romfilatelia.ro poate refuza o Comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligaţii între părţi şi fără ca o parte să poată pretinde daune, pentru urmatoarele situaţii:

 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului / a tranzacţiei;
 • datele Clientului incomplete sau incorecte;
 • livrari consecutiv eşuate;
 • eşuarea / invalidarea tranzactiei online;
 • alte motive obiective: în cazul în care Clientul nu garantează că modul de plată este valid şi că nu este obţinut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată.

Contractul se consideră încheiat între Client şi romfilatelia.ro în momentul primirii de către Client de la romfilatelia.ro, prin intermediul poştei electronice a notificării de expediere a Comenzii.

În cazul în care un Produs comandat de către Client nu poate fi livrat de către romfilatelia.ro, Clientul va fi informat asupra acestui fapt.

Pentru plăţile făcute cu cardul, Clientul va fi informat înaintea retragerii sumei de plată aferente.

Pentru comenzile aferente noilor apariţii, menţionăm că vor fi onorate în termenii prevăzuţi, ulterior datei oficiale de introducere în circulaţie a emisiunii.

 • Preţul

Preţul final plătit de Client este format din preţul produsului + cheltuielile de expediţie şi/sau alte costuri aferente (ex. plată comision bancar).

Preţurile de livrare sunt detaliate pe site.

Toate preţurile aferente produselor şi serviciilor comercializate prin intermediul site-ului romfilatelia.ro sunt exprimate în Lei şi conţin T.V.A., conform legislaţiei în vigoare.

 • Facturare – plăţi

            Preţul, modalitatea de plată, de livrare şi termenul de plată vor fi specificate în pagina de Comandă.

Vânzătorul va emite către Client o factură pentru Produsele şi Serviciile livrate, obligaţia Clientului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform  legislaţiei în vigoare.

Plata se poate face online (card ) sau ramburs, numerar, la Curier sau Poşta Română.

 • Livrarea şi condiţiile de livrare

Data estimată de primire a Comenzii poate varia în funcţie de adresa de livrare şi este afişată în pagina de Comandă precum şi în e-mailul sau telefonul de confirmare a Comenzii.
Termenul maxim de livrare este de 5 zile lucrătoare de la data confirmării Comenzii, prin curier rapid şi 7 zile lucrătoare, prin Poşta Română.

Livrarea este gratuita pentru comenzile cu valoare mai mare de 200 lei.

Pentru Clienţii din străinătate, preţul final al Comenzii va fi comunicat prin e-mail sau telefonic, iar livrarea se va face după acceptarea explicită a acestui preţ, respectiv, efectuarea plăţii.

Comenzile se vor onora in limita stocului disponibil. Pentru produsele aflate în stoc, livrarea se va face conform opţiunii Clientului, prin Curier, la adresă indicată sau ridicare personală, în sistem ramburs, prin Poşta Română.

Între înregistrarea Comenzii şi preluarea acesteia de către Curier există un interval de 24 ore, de anulare a acesteia. Orice întârziere suplimentară va fi comunicată Clientului şi se va agrea cu acesta un nou termen de livrare care nu va putea depăşi termenul maxim prevăzut mai sus.

În cazul în care produsele sunt indisponibile (inclusiv în cazul în care preţul sau unele caracteristici ale produselor au suferit modificări ulterioare confirmării Comenzii), Romfilatelia va informa Clientul despre aceasta, iar sumele pe care acesta eventual le-a achitat vor fi rambursate în termen de 14 zile.

La solicitarea Poştei Române sau a Curierului, Clientul va face dovada identităţii sale, dacă e necesar prin una sau mai multe acte emise de autorităţi oficiale şi va comunica numărul de Comandă atribuit de către Vânzător.

             În cazul în care Clientul se află în imposibilitatea recepţionării Comenzii în mod personal, Comanda va fi lăsată la adresa precizată doar unei persoane cu vârstă mai mare de 18 ani şi doar în cazul comunicării către Curier a numărului Comenzii.

Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul nu îndeplineşte condiţiile de mai sus.

În cazul comenzilor achitate online, este necesar ca persoana care va prelua coletul să prezinte actul de identitate al persoanei care a înregistrat comanda.

În cazul livrării la locul de muncă al Clientului, caz în care Curierul nu poate avea acces în locaţia respectivă, Clientul trebuie să se asigure că poate recepţiona această Comandă.

Clientul va fi contactat telefonic de către Curier în prealabil pentru a obţine confirmarea prezenţei acestuia la adresa şi ora selectate în momentul validării Comenzii pe site. Dacă Clientul nu se va afla la adresa confirmată şi la ora stabilită, acesta va suporta taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări. Intervalul orar va putea fi modificat, ulterior selectării, doar cu acordul Curierului.

Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către romfilatelia.ro la momentul predării produselor comandate către Client la adresa selectată de acesta, în momentul plasării Comenzii.

 • Recepţia produselor

            Clientul se obligă să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier sau Poşta Română, la livrarea produselor comandate, la care este anexat şi bonul fiscal, cuprinzând toate informaţiiile despre produsele livrate (cod produs, cantitate, preţ). De asemenea, Clientul va verifica dacă produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menţionate în mod olograf pe bonul de livrare, pentru a putea fi luate în considerare.
Prin semnarea bonului de livrare, Clientul recunoaşte primirea în bune condiţii şi în totalitate a produselor comandate.

 • Anulare, refuz, retur comandă

             După expirarea celor 24 de ore la la plasare, Clientul nu mai poate renunţa la comandă.

 • Dreptul de retragere

Conform O.G. 34/2014, consumatorul are dreptul să notifice în scris că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului.

Renunţarea la cumpărare este aplicabilă doar clienţilor persoane fizice (art. 3 alin. 1).

Clientul va suporta costurile legate de returnarea produsului, excepţie făcând cazul în care returnarea se face pentru deficienţe calitative ale produsului imputabile Vânzătorului.

Notificarea de returnare se face prin e-mail, la adresa: retur@romfilatelia.ro.
În mesaj se va specifica numărul comenzii precum şi numărul de cod al produsului care se returnează.

Returnarea produselor se va face la adresa:

ROMFILATELIA, Bucureşti, Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 28, Sector 5,cu menţiunea pe plic RETURNARE COMANDĂ DIN DATA DE

 Vor fi refuzate la returnare coletele care conţin produse în altă stare decât cea în care au fost livrate, cele a căror returnare nu a fost notificată în prealabil, precum şi cele care conţin produse deteriorate în timpul transportului ca urmare a ambalării necorespunzătoare.

 La primire, coletul va fi verificat pentru a se constata dacă îndeplineşte condiţiile mai sus menţionate, în caz contrar acesta va fi refuzat.

Conform legii, Romfilatelia va înapoia valoarea comenzii în cel mult 14 de zile calendaristice de la data returnării.

Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati Politica de confidentialitate disponibila aici

7. Răspunderea Societăţii

            Vânzătorul nu poate fi făcut răspunzător, direct sau indirect, pentru nicio pierdere, pagubă şi/sau problemă directă sau indirectă, de orice natură, suferită de către Client sau intervenită în legatură cu o Comandă/Contract sau ca urmare a folosirii serviciilor oferite de Vânzător.

Vânzătorul nu poate fi tras la răspundere pentru prejudiciile create nici ca urmare a nefuncţionării site-ului şi nici pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri de pe site.

Societatea, în calitate de vânzător nu este responsabilă pentru daunele directe şi/sau indirecte de orice fel pe care Clientul sau oricare terţă parte le poate suferi în baza acestor Termeni şi condiţii, pentru situaţia în care îşi îndeplineşte toate obligaţiile expres prevăzute.

Societatea se straduieşte ca informaţiile oferite pe site să fie cât mai clare, complete şi reale. Cu toate acestea, pot interveni anumite erori. Societatea nu oferă niciun fel de garanţie directă sau indirectă privind calitatea informaţiilor şi/sau caracterul complet al acestora.

Fără nici o notificare prealabilă, Romfilatelia poate şterge sau adauga orice informaţie pe site şi poate întrerupe orice activitate sau arhiva din conţinutul site-lui.

Romfilatelia nu se face răspunzatoare pentru coletele deteriorate din cauza proastei manipulări din partea firmelor de livrare colaboratoare.

Romfilatelia îşi rezervă dreptul de a refuza o comandă dacă se găseşte în una din următoarele situaţii:

– Produsul comandat nu este pe stoc;

– Imposibilitatea obţinerii confirmării de plată;

– Identificarea unei erori în informaţiile pentru produs, inclusiv preţul sau oferta promoţională;

– Clientul manifestă un comportament şi limbaj neadecvat (agresiv, licenţios, etc.) sau are iî istoricul comenzilor livrări refuzate.

8. Forţa majoră

          Niciuna dintre părţile contractante nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (total/parţial) sau executarea cu întârziere a obligaţiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de un caz forţă majoră. Părţile îşi vor aduce la cunoştinţă de îndată ce este posibil cazul de forţă majoră şi vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecinţelor evenimentului.

Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forţă majoră nu încetează, părţile au dreptul de a denunţa unilateral contractul, fără pretinderea de daune-interese.

Forţa majoră va fi probată conform legii.

9. Soluţionarea conflictelor

Contractul (comanda confirmată) va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română. Orice conflict apărut între romfilatelia.ro şi Client va fi rezolvat pe cat posibil pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, vor fi urmate caile legale prevazute de legislatia in vigoare. Instanţele judecătoreşti competente sunt cele de la sediul Romfilatelia S.A.

În caz de divergenţă sau neînţelegeri, se vor aplica Termenii şi condiţiile valabile la momentul efectuării Comenzii.

10.Frauda

            Orice tentativă de fraudă sau fapta în formă consumată (cum ar fi, dar fără a se limită la: accesarea datelor Clienţilor romfilatelia.ro, alterarea conţinutului site-ului, încercarea de afectare a performanţelor serverelor romfilatelia.ro, deturnarea conţinutului livrărilor către terţi

etc.) va fi raportată autorităţilor competente şi poate intra sub incidenţa legii penale.

Fiind de acord cu Termenii şi Condiţiile menţionate,  clientul îşi asumă în totalitate aceste riscuri.

11. Dispoziţii finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

 

 

Contul meu
Colectii
Cauta
Facebook